قفل کلیدی درب ضد سرقت

قفل کلیدی درب ضد سرقت

قفل کلیدی درب ضد سرقت

قفل کلیدی درب ضد سرقت را میتوان جزو اصلی درب های ضد سرقت دانست که اولین نوع قفل های درب ضد سرقت و پر استفاده ترین آنها در مقایسه با قفل های هوشمند می باشند. کلید قفل های درب ضد سرقت از نوع کامپیوتری می باشد و دارای دو نوع گوناگون می باشد که به کلید های کارگری و کلید های اصلی معروف می باشند و این نوع تقسیم بندی و ساخت منجر به بالابردن امنیت قفل و عدم ساخت از روی کلید های اصلی توسط افراد غیر مجاز می شود. از این رو که در زمان ساخت و ساز و در مراحل رفت و امد افراد مختلف به ساختمان از کلید های کارگری استفاده شده و بعد از اتمام پروژه کلید های اصلی مورد استفاده قرار گرفته و کلید های کارگری فاقد اعتبار می شوند.

قفل کلیدی درب ضد سرقت 5 زبانه

قفل کلیدی درب ضد سرقت 5 زبانه

در خرید قفل های کلیدی درب ضد سرقت توجه به شرکت سازنده آن بسیار حائز اهمیت است که در زمان حال بهترین کشور سازنده قفل های کلیدی درب ضد سرقت کشور ترکیه و شرکت کاله می باشد.